Skip to Main content
    คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

การสร้างสรรค์เครื่องประดับที่เปล่งประกายอย่างบริสุทธิ์

เรามุ่งมั่นที่จะนำเครื่องประดับชิ้นที่สวยงามที่สุดมามอบให้แก่คุณ ด้วยรูปแบบการผลิตภายใต้ความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ โดยมุ่งเน้นเป็นพิเศษไปที่ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบของเรา

นโยบายการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบของเรา

ที่มิกิโมโต้ เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พร้อมทั้งมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญกว่านั้นเรายังคงรักษาคำมั่นสัญญาที่จะจัดหาทรัพยากรจากห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างมีคุณธรรม

มิกิโมโต้รับประกันว่าเพชรทุกเม็ดของเราปราศจากความขัดแย้ง เพชรแห่งความขัดแย้งนั้นเป็นเพชรที่ได้มาจากพื้นที่สงครามในแถบแอฟริกา โดยถูกนำมาขายเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารเพื่อต่อต้านรัฐบาล ด้วยเหตุนี้จึงมีการจัดทำกรอบความตกลง The Kimberley Process Certification Scheme ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 เพื่อใช้ยุติปัญหาการค้าเพชรแห่งความขัดแย้ง ดังนั้นในเวลานี้ เพชรที่ยังไม่ได้รับการเจียระไนทุกกะรัตจะต้องมีใบรับรองออกจากประเทศต้นทางที่ส่งออกหรือนำเข้า
ประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องยึดมั่นในระบบการรับประกัน (System of Warranties) ที่กำหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องให้ถ้อยคำรับประกันไว้ในใบแจ้งราคาการซื้อหรือขายเพชร เรายึดมั่นใน Kimberley Process และระบบการรับประกันโดยสมัครใจของคณะกรรมการการค้าเพชรโลก (World Diamond Council’s Voluntary System of Warranties) อย่างเคร่งครัดเสมอมา

เช่นเดียวกันกับทองคำของเรา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความขัดแย้งและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ทองคำที่เราใช้ทั้งหมดได้มาจากโรงกลั่นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมตลาดทองคำแห่งลอนดอน (London Bullion Market Association: LBMA) ซึ่งเป็นสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน LBMA เป็นตัวแทนตลาดค้าส่งทองคำและเงินทั่วโลกและรับผิดชอบในการรักษามาตรฐานของโลหะอันล้ำค่าทุกชนิด พร้อมทั้งทำการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและผู้ให้การรับรองเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบทองคำ (Responsible Gold Audits) มิกิโมโต้เลือกทำการค้ากับซัพพลายเออร์ที่น่าไว้วางใจและมีความน่าเชื่อถือเท่านั้น เราจึงรับรองให้กับคุณได้ว่าทองคำของเรามีทั้งคุณภาพและบูรณภาพ