Skip to Main content
    คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE

จี้

zoom

ดูล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา

จี้

PP-20591U

ข้อมูล

ไข่มุกอะโกย่า 7.75 มม.
เพชร 0.01 กะรัต
18K White Gold
ความยาว 40-43 ซม.

ดูล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา