Skip to Main content
    คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE

จี้

zoom

ดูล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา
Mikimoto M Collection

จี้

PP-20565K
M Collection ได้รับแรงบันดาลใจมาจากอักษรตัวแรกของมิกิโมโต้ อันเป็น Iconic ของแบรนด์ที่ส่องประกายให้กับความงดงามของไข่มุก พร้อมบ่งบอกถึงความทันสมัย

ข้อมูล

ไข่มุกอะโกย่า 7.50 มม.
18K Yellow Gold
ความยาว 50 ซม.

ดูล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา