Skip to Main content
    คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE

จี้

zoom

ดูล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา

จี้

PP-1075MU

ข้อมูล

ไข่มุกอะโกย่า 6.75 มม.

เพชร 0.08 กะรัต

18K White Gold

ความยาว 40 ซม.

ดูล่าสุด

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ติดต่อเรา