Skip to Main content
    คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE
Coloured Stones Tourmaline

ทัวร์มาลีน

กล่าวกันว่าต้นกำเนิดของทัวร์มาลีนนั้นมาจากคำว่า “tura mali” ซึ่งแปลว่า “หินหลากสี” ในภาษาสิ่งหล ประเทศศรีลังกา ทัวร์มาลีนั้นขึ้นชื่อในเรื่องความหลากหลายของสี ซึ่งรวมไปถึงเฉดสี ความเข้มของสี และประกายอันเงางามตามความหมายของชื่อเรียก และทัวร์มาลีนบางเม็ดยังมีคุณสมบัติส่องประกายหลากสีตามมุมตกกระทบของแสงอีกด้วย
ด้วยคุณลักษณะเหล่านี้ มิกิโมโต้จึงใช้ทัวร์มาลีนเพื่อแสดงออกถึงโทนสีอันประณีตภายใต้การออกแบบของเรา มิกิโมโต้พิถีพิถันในการเลือกทัวร์มาลีนเพื่อให้ได้มาซึ่งความงดงามและเอกลักษณ์อันเป็นจุดเด่น รวมไปถึงวิธีการ “เจียระไน” ที่ดึงสีสันและความแวววาวของทัวร์มาลีนออกมา

สร้อยคอ

สร้อยคอ

สร้อยคอ

สร้อยคอ

สร้อยคอ

สร้อยคอ

แหวน

แหวน

Praise to the Sea รับชมวิดีโอ

กรุณาติดต่อเรา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

ติดต่อเรา