Skip to Main content
Search
    คุณไม่มีรายการในรายการสินค้าที่ต้องการ

Please select a location and what language you would like to see the website in.

VISIT SITE

Mikimoto ประกาศแต่งตั้ง Karen Polle เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมิกิโมโต้อย่างเป็นทางการ

©Mikimoto/Ashley Neuhof Photography

©Mikimoto/Ashley Neuhof Photography

©Mikimoto/Ashley Neuhof Photography

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับนักขี่ม้ามืออาชีพในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเรา เธอเกิดที่โตเกียวและเติบโตที่เมืองนิวยอร์ค เธอเป็นนักขี่ม้าที่ชนะการแข่งขันที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติต่างๆมากมาย ในฐานะแบรนด์ที่ร่วมเฉลิมฉลองความงามของผู้หญิงทุกคนทั่วโลก มิกิโมโต้รู้สึกภูมิใจที่ได้ Karen Polle มาเป็นตัวแทนนำเสนอไข่มุกมิกิโมโต้บนเวทีโลก

©Mikimoto/Ashley Neuhof Photography